Spis treści

 

Minisympozjum - Genetyka molekularna w położnictwie i ginekologii

Wprowadzenie E.M. Symonds

Podstawy genetyki molekularnej i dziedziczenia chorób I.D. Young

Zespół policystycznych jajników M. Rajkhowa, R.N. Clayton

Genetyczne uwarunkowania nowotworów żeńskich narządów płciowych D.G. R. Evans

Kliniczne możliwości terapii genowej M. Connor

Poronienia nawykowe (Recurring miscarriage) R.G. Farquharson

Farmakoterapia płodu S.C. Robson

Mięsak groniasty szyjki macicy (sarcoma botryoides): opis 2 przypadków S.J. Houghton, K.K. Chan, T.P. Rollason

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy - co warto wiedzieć

Problemy związane z prowadzeniem badań przesiewowych, leczeniem i kontrolą raka jajnika

Sprawdź swoją wiedzę - Genetyka molekularna w położnictwie i ginekologii I.R. Johnson