Spis treści

Od Redaktora Naczelnego

 

Minisympozjum: Ból

Wprowadzenie: Łagodzenie bólu J.A. Jordan

Alternatywne metody łagodzenia bólu porodowego J. Thorburn, J.A. Reid

Zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe znieczulenie porodu M. Lewis

Leczenie bólu w okresie pooperacyjnym M. J. Bowden

Po polsku - Po angielsku: Zwalczanie bólu w terminalnej fazie choroby nowotworowej G. Harrison

Polskie komentarze: Ból M. Szymańska, E. Mayzner-Zawadzka

 

Dialog: Ciąża ektopowa: leczenie farmakologiczne kontra chirurgiczne

Leczenie farmakologiczne ciąży ektopowej D.P. Goldstein

Chirurgiczne leczenie ektopowej ciąży jajowodowej: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne ER. Norwitz, B. Walsh 

Nowe aspekty w patogenezie endometriozy J. McLaren, A. Prentice

Leczenie przeciwzakrzepowe w ciąży E.H. Horn

Journal of Gynecologic Techniques - Nota Redakcyjna: Istota wnikliwej oceny postępowania operacyjnego T. Elkins

Porównanie powikłań związanych z histerektomią przezpochwową sposobami Doderleina i Heaneya D.P. Shackelford, M.K. Hoffman,P.R. Kramer, M.F. Davies, P.F. Kaminski

Sprawdź swoją wiedzę - Endometrioza R. W. Shaw