Spis Treści

Mikołajki 1997 - XXVI Kongres PTG: Wywiad z redaktorem naczelnym

Minisympozjum: Poród przedwczesny

Poród przedwczesny - wprowadzenie

Badanie pacjentek z porodem przedwczesnym w wywiadzie

Epidemiologia wcześniactwa

Poród przedwczesny - ocena aktywności skurczowej macicy

Zakażenie bakteryjne a poród przedwczesny

Polskie komentarze: Prof. dr hab. Ryszard Czajka

Wirus ludzkich brodawczaków a rak szyjki macicy

Chemioprofilaktyka u osób narażonych na kontakt z wirusem HIV w związku z wykonywaną pracą. Zarys ogólny. Chemoprophylaxis following occupational exposure to HIV: a simple approach

Zwyczaje żywieniowe i odżywianie Eatingpatterns and nutrition

Samotrzymający hak Omnitract

Nowy instrument do leczenia nadmiernych krwawień miesiączkowych

Efekt przedłużonego podawania Tamoxifenu na endometrium i jajniki u kobiet z rakiem piersi

Wewnątrzmaciczna ciąża bliźniacza powikłana ciążą jajnikową

Sprawdź swoją wiedzę - Poród przedwczesny

Wewnątrzmaciczna ciąża bliźniacza powikłana ciążą jajnikową

Sprawdź swoją wiedzę - Poród przedwczesny