Spis treści

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych Catherine Nelson-Piercy

Uszkodzenia jelit w trakcie operacji ginekologicznych R. J. C. Steele.

Premarin - wyjątkowy lek The uniqueness of Premarin Martyn Walling

Zasady farmakoterapii w okresie laktacji Jane M. Rutherford

Współistnienie ciąży wewnątrzmacicznej i ektopowej - trudności diagnozy J. A. Hawe, J. Langton

Przezbrzuszny szew okrężny cieśniowo-szyjkowy - założenie szwu przed poczęciem Errol R. Norwitz, MD, PhD, David M. Lee, MD, Donald P. Goldstein

Rak szyjki macicy stopnia IB i IIA z przerzutami do węzłów chłonnych John O. Schorge, MD, Kelly L. Molpus, MD, A. F. Fuller Jr, MD

Rozkawałkowanie macicy - zapomniana technika operacyjna? J. D. Watson, MD, D. W. Laube, MD, D.W. Donovan, MD, MPH

Vulvoskopia w przypadkach łagodnych i przedrakowych zmian sromu 7-letnie wyniki badań agodnych Mariolein J. Kagie, MD, Gemma G. Kenter, MD, PhD, Gert Jan Fleuren, MD, PhD, J. Baptist Trimbos, MD, PhD