Spis treści

Dialog: Podwieszenie pochwy

Za: Laparoskopowe podwieszenie pochwy sposobem Burcha - nowa technika Amy Roseman, MD

Przeciw: Laparoskopowa pozałonowa uretropeksja -jej rola w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu Geoffrey Cundiff, MD

Histerektomia brzuszna i pochwowa - znaczenie wielkości macicy Mary Beth Hagan, MD, Matthew K. Hoffman, MD, Donald P. Shackelford, MD, Edward S. Podczaski, Paul F. Kaminski, MD

Antykoncepcja doustna a zdrowie kobiety Medical problems and oral contraceptives Christine Robinson MA, MFFP, MRCOG, Mr A. A. Kubba MBChB, MFFP, FRCOG

Doraźny filtr na żyle główną dolną: postęp w profilaktyce zatorowości płucnej? E. H. Kevelighan, I. Robertson, A. C. Crompton

Autologiczna transfuzja krwi podczas laparotomii z powodu ciąży ektopowej Takashi Yamada, MD, Yoshiki Yamashita, MD, Yoshito Terai, MD, Minoru Ueki, MD

Konsekwencje genetycznych badań przesiewowych D. K. Williams, I. D. Young