Spis treści

 

Minisympozjum: Menopauza

Menopauza R. W. Shaw

Kliniczne objawy niedoboru estrogenów David. Sturdee

Obecnie stosowane preparaty w hormonalnej terapii zastępczej: zalety i wady M. Brincat PhD, MRCOG, R. Galea, Y. Muscat-Baron

Odległe skutki hormonalnej terapii zastępczej - korzyści i niebezpieczeństwa D. H. Barlow

Osteoporoza: badania przesiewowe, profilaktyka i rola hormonalnej terapii zastępczej P. A. Ballard, D. W. Purdie

Uszypułowany płat sieci nowatorska technika zapobiegania powikłat sieci – nowatorska technika zapobiegania The Omental J-Flap: An Innovative Technique for Prevention of Intestinal Complications After Radical Abdominal Hysterectomy Bruce Pastner, MDn

Dawka estrogenów w doustnych preparatach antykoncepcyjnych Andrew M. Kaunitz

Kompleksowa ocena markerów nowotworowych w celu odróżnienia łagodnej torbieli od wczesnej postaci raka jajnika Robert O. Woolas, MD, Ian J. Jacobs, MD, Ann Prys Davies, MRCOG, Clive Spence-Jones, MRCOG, David H. Oram, FRCOG, John H. Shepherd, FRCOG, Fenij Xu, MD, Robert C. Bast Jr., MD, John T. Soper, MD, Daniel L. Clarke-Pearson, MRCOG

Sprawdź swoją wiedzę - Menopauza i hormonalna terapia zastępcza M. P. Cust