SPIS TREŚCI

Pożegnanie

 

Dialog: Zapłodnienie pozaustrojowe czy mikrochirurgia jajowodu

Mikrochirurgia w epoce zapłodnienia pozaustrojowego E. Yanushpolsky

Zapłodnienie pozaustrojowe a mikrochirurgia jajowodu  czy ekonomia rozstrzygnie spór? Bradford Bopp, MD

Techniki wspomaganego rozrodu rozwijający się Techniki Robert Kulik

Komentarze do artykułów dialogu

prof. dr hab. med. Bogdan Chazan

doc. dr hab. med. Sławomir Wołczyński


Poprawa skuteczności leczenia chirurgicznego poprzez ograniczanie dowolności postępowania. Głos w sprawie standardów postępowania klinicznego J. C. Gambone

Rozszerzanie kanału szyjki przed zabiegami w jamie macicy (Fragment książki ) Protocols for Office Gynecologic Surgery” Cervical Dilation for Intrauterine Procedures Philip D. Darney, Nicolette S. Horbach, Abner P. Korn

RU486 i mizoprostol P. C. Ho, S. W. Ngai

Nowa kosmetyczna metoda cięcia cesarskiego nadłonowe nacięcie powłcia cesarskiego – nadłonowe Akira Tsui

Postępowanie w przypadku wynicowania macicy S. Irani, MD, MRCOG