Spis treści

Minisympozjum - Łożysko

Od wydawcy Current Obsterics & Gynaecology

Budowa i funkcja ludzkiego łożyska T. M. Mayhew, l. Leach

Zagnieżdżanie się zarodka i wczesny rozwój łożyska R. Pijnenborg

Apoptoza komórek łożyska w ciąży prawidłowej i powikłanej S. C. Smith, P. N. Barker

Nieprawidłowy rozwój łożyska H. Fox

Zakładanie i usuwanie wkładki wewnątrzmacicznej Cervical Dilation for Intrauterine Procedure Philip D. Darney, Nicolette S. Horbach, Abner P. Korn

Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy) Marian Filar

Otwarcie jamy brzusznej u otyłych pacjentów Ramani, MD, John A. Rock, MD, Ira R. Horowitz, MD

Wiarygodna metoda identyfikacji nerwu piersiowego długiego podczas preparowania dołu pachowego w chirurgii sutka Ralph J. Lellé, MD, Jörg Schneider, MD

Sprawdź swoją wiedzę: Łożysko S. Smith