powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównejMinisympozjum - ciąża mnoga

Ciąża mnoga - wprowadzenie

Profesor Martin Whittle, Wydział Medycyny Płodowej, Szpital Położniczy w Birmingham, Edgbaston, Birmingham, Wielka Brytania. Tłumaczył Robert Kulik

Ciąża mnoga stanowi nie tylko poważne wyzwanie dla położników i neonatologów – stwarza także wiele nowych problemów dla rodziny. Ciąża mnoga staje się zjawiskiem coraz częstszym, co wiąże się z szerszym stosowaniem technik wspomaganego rozrodu. Usługi świadczone przez służbę zdrowia zarówno w szpitalu, jak i poza nim powinny być adekwatne do potrzeb, jakie stawia ta nowa, ze względu na narastającą skalę problemu, sytuacja.

Autorzy tego minisympozjum byli zgodni, że należy poruszyć w nim kilka ważnych zagadnień. Oczywiste jest znaczenie epidemiologii – występują istotne, trudne do wyjaśnienia różnice częstości występowania ciąży mnogiej u różnych grup etnicznych. W dostępnej literaturze brakuje ścisłych wskazówek dotyczących postępowania w opiece przedporodowej w przypadku ciąży mnogiej. Jedną z najważniejszych spraw jest niewątpliwie wczesne postawienie rozpoznania ciąży mnogiej. Kolejny problem to określenie kosmówkowości – tu także mało jest wiarygodnych danych. Zarówno wczesne wyniki opieki medycznej, jak i wyniki odległe są lepsze w przypadku ciąży dwukosmówkowej. Dlatego wczesne określenie kosmówkowości ma ogromne znaczenie, zwłaszcza, że w bardziej zaawansowanej ciąży rozpoznanie to jest znacznie trudniejsze.

Wybór drogi porodu w przypadku ciąży mnogiej pozostaje kontrowersyjny, jednak dla wszystkich jest oczywiste, że prowadzenie takiego porodu wymaga doskonałego wyposażenia ośrodka i wysoko wykwalifikowanego personelu.

I na koniec – następstwa ciąży mnogiej są w tak dużym stopniu zależne od wieku ciążowego przy rozwiązaniu, że pozostający do tej pory w cieniu, problem pozornie niewyjaśnionego porażenia mózgowego dopiero niedawno został zauważony. Wydaje się, że ten poważny problem występuje częściej w ciąży jednokosmówkowej.

powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej