SPIS TREŚCI

Minisympozjum:  Endometrioza

Komentarz redakcyjny S. Arulkumaran

Nadmierna angiogeneza - nowa teoria powstania endometriozy J. Tsaltas, P. A. W. Rogers, C. Gargett i D. L. Healy

Hormonalna terapia zastępcza u pacjentek
po histerektomii z powodu endometriozy F. B. P. Zakaria MRCOG, J. W.W. Studd Dsc, MD, FRCOG

Leczenie niepłodności związanej z endometriozą Jothi Kumar, Soon-Chye Ng

Endometrioza - ocena stosowanych metod leczenia W. M. Bucket MB, ChB, MRCOG, A. SalehMD, FRCS (C), T. Tulandi MD, FRCS (C), FACOG, S. L. Tan, MBBS, FRCOG, FRCS (C), Mmed (O&G)

Sprawozdanie z obrad Ogólnopolskiego Sympozjum Poród końca XX wieku” Janusz Woytoń, Marek Tomiałowicz

Niezłośliwe zmiany sutka R.D. Macmillan, J. F. R. Robertson

Szczepienie ciężarnych P. Hurley B. Med. MRCOG

Zespół antyfosfolipidowy w ciąży Raj Rai MRCOG, Lesley Regan MD, MRCOG

Organizacja gabinetu zabiegowego The Organization of Office Surgery Philip D. Darney

Sprawdź swoją wiedzę: Endometrioza M. Hamilton