SPIS TREŚCI


Temat wiodący: niechlujstwo

Oczami pacjentek - Sondaż Wiadomości Położniczo-Ginekologicznych

Oczami kolegów z zagranicy -korespondencja ze Szwecji Dorota Religa

Naszymi oczami - Jak rozmawiać z pacjentką - wywiad z dr hab. Romualdem Dębskim

Jak powinien wyglądać lekarz i jego gabinet - wywiad z profesorem Stanisławem Radowickim

Niechlujstwo w medycynie - korespondencja z Niemiec  

Tytuły naukowe a zasady dobrego wychowania 

 

Minisympozjum - nietrzymanie moczu

Od redakcji S. Arulkumaran

Nietrzymanie moczu: epidemiologia i etiologia C. Chaliha, MA MRCOG, V. Khullar, Bsc MRCOG

Objawy i badania diagnostyczne w uroginekologii Ranee Thakar

Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu G. J. Jarvis

Chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu A. R. B. Smith, V. Lawton

Sprawdź swoją wiedzę Sue J. Ward

 

Niedojrzałe gamety męskie w technikach wspomaganego rozrodu Ifran Aslam, Simon Fishel

Ogłaszanie i reklamowanie się lekarzy Eleonora Zielińska